EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me

Spinfy Oy
Tarmontie 29
90530 Oulu
support@spinfy.com

vakuutamme yksinomaan omalla vastuulla, että seuraava tuote

Laite: Moomin-PAD
MALLI: MOOMIN-K70
Tablet-tietokone

täyttää

Direktiivin 1999/5/EY

vaatimukset sekä on seuraavien harmonisoitujen standardien sekä teknisten eritelmien mukainen:

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

EN 62311: 2008

EN 300 328 V1.7.1:2006

EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-17 V2.2.1:2012

Oulussa 1.9.2014

Spinfy Oy

________________________________________
Petri Karjalainen