Rajoitettu takuu

Spinfy myöntää Moomim-PADille seuraavan rajoitetun takuun. Tämä rajoitettu takuu koskee vain alkuperäistä ostajaa.

Mitä tämä rajoitettu takuu kattaa?

Spinfy takaa tämän tuotteen ja sen osat materiaalivikojen ja työstä aiheutuneiden vikojen varalta.
Kaikissa takuuseen liittyvissä palveluissa ja tiedusteluissa tulee esittää kuitti takuunalaisen tuotteen ostotapahtumasta. Spinfy ei tarjoa takuupalveluita ilman tätä tositetta.

Mitä tämä takuu ei kata?

Takuu ei kata käyttöoppaita tai kolmannen osapuolen ohjelmistoja, asetuksia, sisältöä, käyttäjätietoja tai linkkejä, jotka ovat tuotteen mukana toimitettuja tai myöhemmin tallennettuja.

Spinfy ei ole vastuussa tämän takuun nojalla vahingoista tai vioista, jotka seuraavat
a) normaalista kulutuksesta
b) sähkövirran häiriöistä
c) varomattomasta käytöstä johtuvista vioista
d) laitteen väärinkäytöstä johtuvista vioista tai vahingoista
e) altistumisesta kosteudelle tai kuumuudelle tai muille sopimattomille ympäristöoloille
f) korroosion, hapettumisen tai ruoan, nesteen tai kemiallisten aineiden aiheuttamista vahingoista
g) muiden osapuolten kuin valtuutteun Spinfyn edustajan suorittamista huoltotoimenpiteistä tai muutoksista;
h) vahingoista, jotka johtuvat vastuuttomasta käytöstä, mukaan lukien mutta rajoittumatta virus- tai vakoiluohjelmiin, ylikellotukseen tai muihin ei-suositeltuihin toimenpiteisiin.

Spinfy ei ole vastuussa menetyksestä, kustannuksista, haitasta tai vahingoista, jotka saattavat johtua laitteen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää laitetta. Spinfy ei missään tapauksessa vastaa menetyksestä, kustannuksista, haitasta tai vahingoista, jotka ylittävät laitteen ostohinnan.

Mikä on takuun voimassaoloaika?

Takuu on voimassa yhden vuoden laitteen osalta, alla lueteltuja kuluvia osia ja lisävarusteita lukuun ottamatta;
Takuu on voimassa kuusi kuukautta seuraavien kuluvien osien ja lisävarusteiden osalta: akut, laturit ja kuoret.

Mitä teemme korjataksemme ongelmat?

Spinfy takaa tämän tuotteen ja sen osat materiaalivikojen ja työstä aiheutuneiden vikojen varalta. Takuuajan aikana korjaamme tai vaihdamme vialliset osat uusiin tai kunnostettuihin osiin Spinfyn valinnan mukaan, ilman sinulle siitä koituvia kustannuksia.

Mitä emme tee?

Spinfy ei tarjoa teknistä tukea ohjelmistoille, kuten Android-käyttöjärjestelmälle, tai muille ohjelmille, jotka eivät ole Spinfyn kehittämiä. Teknistä tukea tulee hakea ohjelmistojen oman teknisen tuen tarjoamien kanavien kautta. Spinfy ei hyväksy vastuuta ongelmista, jotka johtuvat myynnin jälkeisistä ohjelmistojen tai laitteiden muutoksista tai lisäyksistä. Spinfy ei ole vastuussa teknisen tuen tarjoamisesta koskien sellaisen ohjelmiston tai komponentin asennusta tai integraatiota, jonka asentamisesta asiakas ei ole maksanut Spinfylle. Spinfy ei ole vastuussa tietojen tai työajan menetyksestä, vaikka olisi kyse laiteviasta.

Asiakkaat ovat vastuussa omien tietojensa varmuuskopioinnista. Spinfy ei ole vastuussa huoltoa vaativan tuoteen aiheuttamasta työhävikistä (“seisokki”). Tämä takuu mitätöidään, jos vahinko tai vika johtui valmistajan määrittämän käytön ulkopuolisesta toiminnasta. Takuu mitätöidään myös, jos havaitaan mitään viitteitä väärinkäytöstä. Spinfylla on oikeus mitätöidä takuu, jos kukaan muu kuin Spinfyn teknikko yrittää huoltaa tuotetta. Spinfy ei ole vastuussa ongelmista, jotka johtuvat ylivoimaisista esteistä (salamanisku, tulva, tornado, jne.), virtapiikeistä tai ylijänniteaalloista, tai Spinfyn järjestelmää/komponenttia täydentämään asennetusta laitteistosta, ohjelmistosta tai lisälaitteista. Spinfy ei missään tapauksessa ole vastuussa alkuperäisen ostohinnan ylittävästä korvauksesta, toimituskulut vähennettynä.

Spinfy ei ole vastuussa kirjoitusvirheistä myyntikuiteissa, korjauskuiteissa, tai verkkosivuillamme. Spinfy tekee parhaansa varmistaakseen, että kaikki tiedot verkkosivuillamme ovat oikein.

Miten saat takuupalvelua?

Voit pyytää alustavaa apua jälleenmyyjältäsi. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä Spinfyn tukipalveluun Spinfyn verkkosivuilta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta /products/moomin-pad/rma-request-warranty-repair.html. Näiden kanavien kautta löydät kaiken tarvittavan tiedon.

Mitä sinun tulee tehdä pitääksesi takuu voimassa?

Käytä tuotetta huolella. Älä läikytä sen päälle mitään äläkä altista sitä varomattomalle käsittelylle tai teräville esineille. Pidä ostokuitti tallessa.

Älä avaa laitetta korjataksesi mitään ongelmaa. Tämä johtaa välittömästi takuun mitätöintiin, ja se voi olla vaarallista.